Jewellery Cases Kwun Tong (5)

Chi Wo Co

Yip Win Fty Bldg
Kwun Tong
2174 7071
Gifts Kwun Tong
(0)

Chippenhook Hk

Fibres & Fabrics Ind Centre
Kwun Tong
2264 5481
Gifts Kwun Tong
(0)

Tai Shing Mfy Ltd

Fook Cheong Bldg
Kwun Tong
2341 0261
Gifts Kwun Tong
(0)

Wui Hang Metal Fty

Shing Yip Ind Bldg
Kwun Tong
2344 2280
Gifts Kwun Tong
(0)

Yat Shing Mfy Co

Sing Win Fty Bldg
Kwun Tong
2304 7277
Gifts Kwun Tong
(0)